VOZILA IN OPREMA

 

VOZILA : 

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA :

 

- zaščitna obleka Deva Tiger Matrix z vgrajenim pasom Cresto

- zaščitni škornji (Haix in JADO)

- zaščitne rokavice (Safe Grip in JUBA )

- zaščitne čelade (Rosenbauer HEROS, Bullard Magma)

- podkapa

 

OPREMA :

 

- gasilske cevi, turbo-ročniki, zbiralec 2C-B, B-ročnik, cevni pritrdilec, trojak, omejevalec tlaka, slepe spojke

- pena (ročnik za težko, ročnik za srednjo, medmešalec)

stikalna-lestev, trodelna-lestev 

- izolirni dihalni aprati - Dräger

- firefly - MSA Firefly II

- ročne radijske postaje (Motorola GP360, Motorola DP3600)

- mobilne radijske postaje (Motorola GM360)

- termo kamera - Bullard T3

- hidravlika - program Resqtec Frontliner

- tesnilni in dvižni program - Savatech  

- nadtlačni prezračevalnik

- eksploziometer - Dräger X-am 2000

- napadalna žaga - Husqvarna K 760 rescue

- napadalna žaga - Cutters Edge CE2171 RS/D8

- motorne žage - Stihl

- sesalci - Vetter MPA in Base

- prva pomoč - kovček, KED, zajemalna nosila Ferno, ovratnice

- vlečna naprava - Tirfor

- razpihovalci za gozdne požare - Cifarelli SB03

- naprtnjače - Pastor

- ostalo (bremenski trakovi, škopci, zagozde, reševalne vrvi, sidrišče s klini, reševalni trinožec, plezalno-reševalna oprema,...)

 

SISTEM JAVNEGA IN OSEBNEGA ALARMIRANJA

 

- osebni pozivniki (Swissphone DE506, Swissphone DE920EX, Daviscomms BR 802 Flex)

- SMS-pozivnik centrala

- sistem Intervencije.net

- elektronska sirena (na lokaciji Ljubljanska cesta 2 in "gozdno gospodarstvo")